Takuu

ONDULINE® TAKUUEHDOT

1.  Onduline Rakennusmateriaalit Oy antaa alle määritellyn takuun valtuuttamiensa jälleenmyyjien ja jakelijoiden toimittamille materiaaleille.

2. Takaamme, että Onduline® katelevyt pitävät vettä 15 vuoden ajan laskettuna niiden ostopäivästä edellyttäen, että seuraavat ehdot on täytetty:

  •     myyjä on Onduline Rakennusmateriaalit Oy valtuuttama jälleenmyyjä tai jakelija.
  •     ostaja esittää myyjän ostokuitin.
  •     esitettäessä vaatimuksia nämä näytetään myyjälle tai Onduline Rakennusmateriaalit Oy:lle
  •     reklamaatio ilmenneistä vioista esitetään kirjallisesti tai sähköisesti kuvauksinen ja valokuvineen.

3. Takuu ei kata vikoja jotka johtuvat jostakin tai joistakin seuraavista syistä:

  •     asennusohjeiden tai hyvän rakennustavan vastainen asennus
  •     materiaalien epäasianmukainen käyttö
  •     materiaalien väärä varastointi tai käsittely
  •     väärin suoritettu korjaus tai muun kuin Onduline® tarvikkeiden käyttö
  •     vuoto sijaitsee jääpadon yläpuolelle muodostuneen vesilammikon alla

4.  Takuu on voimassa Suomen alueella.

5.  Reklamaation voi esittää koko takuuaikana – 15 vuoden ajan ostopäivästä.

6.  Ostajan on järjestettävä myyjälle tilaisuus tarkistaa paikan päällä reklamaation perusteluja ja vahingon laajuus.

7.  Takuu ei kata luonnonmullistuksista johtuvia vahinkoja

8.  ilmeisen valmistusvirheen ollessa kyseessä, myyjä on velvollinen vaihtamaan viallisen tavaran uuteen.

9. Takuuhyvitys ei käsitä korvausta kuljetuksesta, asennuksesta ja korjauksesta aiheutuvista kuluista.

10.  Takuuajan päättyessä ostaja menettää oikeuden korvaukseen viallisesta tavarasta.